Industrielawaai

Voor het oprichten of wijzigingen van een Wet milieubeheer inrichting moet de aanvrager een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de te verwachten geluidsbelasting op de omgeving. Bij een bestaande inrichting zullen geluidsmetingen worden uitgevoerd aan de relevante geluidsbronnen.

Bij de aanvraag voor de vergunning voor een nieuwe inrichting zal de aanvrager het akoestisch onderzoek moeten baseren op kentallen. Aan de hand van deze geluidsbronnen en de door de aanvrager beschreven bedrijfssituatie bepalen wij vervolgens de geluidsbelasting op de omgeving. Dat doen wij eveneens met behulp van het rekenprogramma Geomilieu.

Worden de gestelde normen overschreden dan analyseren wij de meest doelmatige geluidsreducerende oplossingen. De uitkomsten van het onderzoek verwerken wij in een akoestisch rapport dat de aanvrager bij de vergunningaanvraag kan voegen.